Integritetsmeddelenade

1. Vilka är vi?

Webbsidan Multiplikationstabellen.se (www.Multiplikationstabellen.se) ägs och drivs av BVK Productions B.V. Vi tar din integritet på största allvar. Denna policy beskriver vilken information vi samlar in och hur vi skyddar din integritet.

Elever kan öva på multiplikationstabeller gratis med hjälp av spel och tester på multiplikationstabellen.se. Du kan använda webbsidan med eller utan ett gratis konto.

Du kan kontakta oss genom att skicka ett meddelande via kontaktformuläret eller mejla oss på .

2. Konto

Vilken information måste man ange för att öppna ett konto?

För att skapa ett konto ber vi dig ange ett användarnamn och ett lösenord (inget annat). Du kan använda informationen för att logga in igen senare och för att följa dina resultat.

Vilken information håller vi koll på efter att du har skapat ett konto?

Om du har skapat ett konto håller vi koll på följande:

- De medaljer som du har förtjänat
- De diplom som du har förtjänat
- Dina poäng från "100 sekunders"-övningen.

3. Kontakta Multiplikationstabellen.se

Du kan kontakta oss om du har frågor eller klagomål gällande Multiplikationstabellen.se. Om du väljer att kontakta oss så sparar vi din kontaktinformation och dina frågor/klagomål. Vi kan också komma att be om ytterligare information om vi anser det nödvändigt för att kunna svara på dina frågor på bästa sött.

Informationen som vi samlar in används för att svara på din fråga eller hantera ditt klagomål. Detta gör vi för att kunna ge dig den bästa möjliga hjälpen.

4. Automatisk genererad information

För att multiplikationstabellen.se ska fungera optimalt. För att visa webbsidor korrekt eller för att skydda webbsidan, till exempel. Vi behöver viss information. Det vi behöver för detta ändamål är din IP-adress, webbläsartyp och datorsystem som du använder och vilka sidor som du har besökt. Vi placerar cookies (kakor) på din dator. Vi placerar endast cookies på din dator om du har gett oss tillstånd till detta. Informationen används i första hand till att lösa tekniska problem och hantera säkerhetsfrågor.

IP-adressen, tillsammans med besökta sidor och cookies kan användas för att undersöka eventuella avvikande situationer och för att avvisa hackerförsök.

Data om din webbläsare och dator används för att utvärdera hur webbsidan används och för att anpassa webbsidan. Förutom detta, kan informationen också användas för att lösa eventuella problem på webbsidan. På så sätt kan vi bedöma i vilka situationer som ett visst problem uppstår.

Hantering av denna information är nödvändig för att kunna skydda Multiplikationstabellen.se på ett korrekt sätt och för att erbjuda en användarvänlig webbsida

5. Cookies

Vi använder cookies för multiplikationstabellen.se. Du kan läsa mer om detta i vårt cookie-meddelande. I vårt cookie-meddelande finns närmare information om vilka cookies vi använder och i vilka syften. Cookies placeras endast på din dator om du har gett oss tillstånd till detta.

6. Undersökning och analys

Multiplikationstabellen.se strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster. För att göra det, genomför vi regelbundna analyser av Multiplikationstabellen.se. För att kunna skydda och optimera webbsidan när det behövs, gör vi anpassningar av vår webbsida. Vi använder anonym data för detta. Här är exempel på hur vi använder datan:

- Vilka övningar som gjorts
- Vilka spel som spelats
Tid som spenderas på varje övning eller spel

7. Datalagring

generellt sett lagrar vi informationen så länge vi behöver den för de ovannämnda ändamålen eller för att uppfylla lagar och regler gällande datahantering. Därför baseras datalagringstiden på typ av data och i vilka syften Multiplikationstabellen.se samlar in den. Vi sparar kontodata i 2 år. Om du raderar ditt konto kommer all tillhörande data att försvinna omedelbart. Vi sparar inte din information längre än nödvändigt för de ändamål som vi har samlat in den.

8. Trejde parter

Din information kommer inte delas av multiplikationstabellen.se till trejde parter utan ditt godkännande förutom i nedanstående fall.

Multiplikationstabellen.se kan komma att dela din data till trejde parter i de fall där lagen kräver det, om Multiplikationstabellen.se anser det nödvändigt för att styrka ett rättsfall, eller om Multiplikationstabellen.se anser det nödvändigt för att skydda sina egna rättigheter.

Multiplikationstabellen.se delar även informationen till de tjänster som hanterar personlig information åt Multiplikationstabellen.se. Din information kommer endast att användas för dessa ändamål. Ett exempel på detta är Multiplikationstabellen.se centrala databas. Multiplikationstabellen.se har gjort överrenskommelser med dessa

informationshanterare för att bland annat skydda dig och din data.

9. Dataskydd

Vi tar din datasäkerhet på absolut största allvar. Det innebär att du kan vara säker på att vi vidtagit alla de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda din information mot förlust och otillåten användning.

10. Vilka rättigheter har du?

Inspektionsrätt

Du har rätt att be om information gällande om vi hanterar data som är kopplad till dig. Skulle så vara fallet säger lagen att vi måste tillhandahålla dig en kopia på all den information som vi har samlat in om dig.

Korrigeringsrätt

Du har rätt att be om att få korrigera felaktig information om dig själv. Du har även rätt att tillhandahålla oss mer information för att slutföra din dataprofil.

Rätten att bli raderad

Du har också rätt att be om att få (en del av) din information raderad. Skulle begäran godkännas kommer vi att radera all relevant information om dig.

Rätt att begränsa

Du har rätt att begära en begränsing av hur vi använder din personliga data. Det innebär att om din begäran godkänns så kommer vi inte att behandla din personliga information så länge begränsningen är aktiv, såvida inte lagen kräver det.

Rätten att motsätta sig

Du har rätt att under vissa omständigheter göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om vi behandlar din personliga information på ett felaktigt sätt. Om du gör en invändning, kommer vi att väga dina intressen mot företagets intressen. Om dina integritetsintressen väger tyngre, kommer vi sluta att behandla din information.

Rätten att flytta data

Du har rätt att be oss flytta din data. Vi kommer att göra de uppgifter som omfattas av denna rättighet tillgänglig för dig i en strukturerad, konventionell och maskinläsbar form som du kan ge till tredje part.

Klagomål

Om du har frågor eller klagomål kan du kontakta oss på eller använda vårt kontaktformulär.

Du har även rätt att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

11. Multiplikationstabellen.se i klassrummet

För att skapa ett lärarkonto behöver vi följande information:

- Lärarens namn:
- E-postadress
- Lösenord

Vi vill tydliggöra att Multiplikationstabellen.se inte vet vilka elever som använder Multiplikationstabellen.se i klassrummet. Anledning till detta är att det är läraren som väljer användarnamnen.

12. Ändringar av detta integritetsmeddelande

nt

Detta integritetsmeddelande kan komma att ändras. Den senaste versionen är från november 2018.

13 Frågor

Integritet är ett viktigt ämne. Om du har några frågor kan du kontakta oss på .