Multiplikationstabeller snabbhetstest

Reklam:

Öva på dina tabeller på tid

Det är här du kan öva på dina tabeller på tid. Välj de tabeller du vill öva på. Du kan öva på dina tabeller på tid separat, några åt gången eller alla på samma gång. Du får 10 sekunder på varje fråga. Idén är du ger dina svar så fort som möjligt. I snabbhetstestet får du 10 poäng för varje rätt svar, och en poäng för varje sekund som är kvar. Det mest viktiga är att du svarar på frågan inom den givna tiden, eftersom det är så du får så mycket poäng som möjligt. Ju snabbare du svarar, desto mer poäng får du. Om du väljer alla tabeller i detta test kommer du inte att få färre än 55 frågor. Lycka till med ditt deltagande!

Att kunna tabellerna är en viktig numerisk kunskap.

Nyligen har mycket uppmärksamhet gjorts på att förbättra grundläggande talförmågor som är viktiga för elevens framtida utbildningsutveckling. Till exempel, i början av skolåren ägs mycket uppmärksamhet åt tabellerna, men de färdigheter som lärs behövs senare i matematik. Automatisering är därför ett av de grundläggande målen för grundutbildning, och rutinövning för beräkningar är en viktig del för att kunna göra mer komplicerade summor senare i skolan. Detta snabberäkningstest är designat att hjälpa automatisering av tabellerna.

pin it