Multiplikationstabeller Snabbhetstest X

Reklam:

Lär dig de andra multiplikationstabellerna:

Öva på dina tabeller på tid

Här kan du kan öva på dina tabeller på tid. Välj de tabeller du vill öva på. Du kan välja att öva på en tabell i taget, några åt gången eller alla på samma gång. Du har 10 sekunder på dig att svara på varje fråga, och du ska försöka svara så snabbt du kan. I snabbhetstestet får du 10 poäng för varje rätt svar, och en poäng för varje sekund som är kvar av tiden. Det viktigaste är att du svarar på frågan inom den givna tiden, för då får du flest poäng. Desto snabbare du svarar, desto fler poäng får du. Om du väljer att öva på alla tabellerna i snabbhetstestet, kommer du att få minst 55 frågor. Lycka till!

Här kan du kan öva på dina tabeller på tid. Välj de tabeller du vill öva på. Du kan välja att öva på en tabell i taget, några åt gången eller alla på samma gång. Du har 10 sekunder på dig att svara på

På sista tiden har metoder för att förbättra elevers grundkunskap inom matematik fått stor uppmärksamhet, eftersom denna kunskap är viktig under hela skolgången. Exempelvis ägnas mycket tid åt multiplikationstabellerna under låg- och mellanstadiet, men denna kunskap behövs även under senare skolår. Automatisering av denna kunskap är ett av de grundläggande målen vid undervisning, och genom att rutinmässigt öva dessa beräkningar kan elever senare klara av mer komplicerad matematik. Detta snabbräkningstest är designat att hjälpa till att automatisera multiplikationstabellerna.

pin it