Figo's Factory

Figo från Figo and Friends hjälper till i Times Tables Factory idag. I Times Tables Factory tillverkar stora maskiner presenter till barn varje dag. Först måste presenterna sorteras i rätt leveranslåda. I fabriken finns lådor som alla har ett nummer på framsidan. Genom att lösa summan av multiplikationstabellen på presenten vet du till vilken lastkaj presenten ska gå till.

Med Figo måste du se till att paketen hämtas upp och förs till rätt lastkaj. Presenterna rullar ut från fabriken via transportbanden och faller ut ur en av de färgade trattarna. Försök att fånga presenterna utan att tappa någon. När du har fångat alla presenter kan du gå till sorteringsrummet. Här måste du snabbt lösa summorna och lägga presenterna i rätt låda. När alla paket har sorterats kan du hämta nya igen. När lastbilen är full är arbetet klart och lådorna kan levereras till barnen. Du får stjärnor, mynt och diamanter i slutet av dagen om du levererar alla lådor. Med mynten kan du låsa upp nya vänner från Figo för att hjälpa till i multiplikationstabellfabriken.

I Times Table Factory kan du öva med multiplikationstabellerna från 1 till 12. Ju fler tabeller du väljer, desto fler mynt får du i nivåerna. I början av arbetsdagen får man hjärtan. Försök att inte förlora alla dina hjärtan, annars måste du börja om. Om du till exempel tappar en present förlorar du ett hjärta. Ha roligt!


pin it