1 minutstest

Reklam:

Du har en minut på dig

I 1 minutstestet får du en minut på dig att svara på så många frågor som möjligt. Det är ett race mot klockan. Denna övning är ideal för att förbättra din kunnighet om multiplikationstabellerna. Först måste du välja vilka tabeller du vill öva på. Det är möjligt att välja en tabell, men även flera. Ju fler multiplikationstabeller du väljer desto svårare utmaning.
Om du har valt multiplikationstabellerna, tryck på start och så börjar 60 sekunders nedräkning. Det finns en summa och 12 svar. Tryck på det rätta svaret och så kommer nästa summa in. Om du trycker på fel svar stannar frågan kvar på skärmen tills du trycker på rätt svar.
Efter 10 rätta svar förnyas de 12 blocken med svar. Om svaret är rätt tänds det gröna ljuset och om svaret är fel tänds det röda ljuset. Målet med detta spel är att svara på så många frågor som möjligt med så få försök som möjligt. För varje rätt svar får du 10 poäng.
Det första minuttestet är ett bra tillägg till snabbhetstestet. Snabbhetstestet är den mest populära övningen på Multiplikationstabellen.se.

Rolighetsfaktor

Denna övning upplevs ofta som rolig av eleverna. Detta är på grund av att övningen handlar om snabbhet och du måste hitta svaren. Du kan snabbt svara på summor, det finns inga avbrott och inget skrivande krävs.

Detta spel passar bra för läsplatta och laptop. Vi själva ser att man får mer poäng på läsplatta och mobil än på datorn.

pin it