Arbetsbladen för 1:ans tabell


Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Gratis arbetsblad för 1:ans multiplikationstabell

Här hittar du olika arbetsblad för 1:ans multiplikationstabell tillsammans med roliga övningar. Övningarna har utformats på ett sätt som låter eleverna öva på och memorera tabellerna. I vissa av övningarna ska eleven rita en linje från en fråga till rätt svar samt svara på blandade frågor. Utöver övningarna på nätet rekommenderar vi att du gör uträkningar på papper.

Generellt sätt är det bäst att börja med att lära ut 1:ans multiplikationstabell i klassrummet och detta görs enklast med vår 5-stegsplan och arbetsbladen. När eleverna har lärt sig 1:ans multiplikationstabell, kan de fortsätta med 2:ans tabell. Om du lär dig denna tabell med hjälp av sifferraden, ökar produkten gradvis med 1. Dessa arbetsblad passar bäst för 2:a och 3:e årskurs.

Multiplikationstabellerna lägger grunden för mer avancerade uträkningar och ens allmänna matematiska förståelse senare i livet. Övningarna passar bra tillsammans med matematikundervisningen i grundskolan. Dessa kostnadsfria arbetsbladen för 1:ans multiplikationstabell kan skrivas ut eller laddas ner (i PDF-format) och är utformade för grundskoleelever. Du kan även skapa egna arbetsblad med hjälp av arbetsbladsgeneratorn. Dessa matematiska arbetsblad genereras slumpmässigt och kan därför erbjuda en oändlig mängd övningar både i hemmet och i skolan.

Reklam:
pin it