Arbetsbladen för 10:ans tabell


Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Gratis arbetsblad för 10:ans multiplikationstabell

10:ans multiplikationstabell är ofta en av de första som elever lär sig. Naturligtvis har vi fantastiskt bra arbetsblad för 10:ans multiplikationstabell. Många lärare använder dessa arbetsblad som en del av deras lektionsmaterial. Du kan givetvis skriva ut dem och ta med dig dem hem för att förbereda dig inför nästa mattelektion.

Svaren i 10:ans multiplikationstabell är enkla. Allt du behöver göra är att lägga till 0 efter talet. Till exempel, 4 x 10 = 40. Du tar helt enkelt siffran 4 och lägger till en 0:a efter för att få svaret 40. Samma sak gäller för 7 x 10 = 70. Du tar 7:an och lägger till en 0:a för att få 70.

Multiplikationstabellerna lägger grunden för mer avancerade uträkningar och ens allmänna matematiska förståelse senare i livet. Övningarna passar bra tillsammans med matematikundervisningen i grundskolan. Dessa kostnadsfria arbetsbladen för 1:ans multiplikationstabell kan skrivas ut eller laddas ner (i PDF-format) och är utformade för grundskoleelever. Du kan även skapa egna arbetsblad med hjälp av arbetsbladsgeneratorn. Dessa matematiska arbetsblad genereras slumpmässigt och kan därför erbjuda en oändlig mängd övningar både i hemmet och i skolan.

Reklam:
pin it