Arbetsbladen för 2:ans tabell


Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Gratis arbetsblad för 2:ans multiplikationstabell

Skriv ut eller ladda ner arbetsblad för 2:ans multiplikationstabell gratis. Dessa är särskilt uformade för grundskoleelever så att de ska öva på och minnas multiplikationstabellerna. Arbetsbladen utgör en del av många lärares lektionsmaterial. Övningarna kan också nyttjas hemma så att elever som behöver mer träning kan repetera tabellerna.

2:ans multiplikationstabell är den 2:a tabellen efter 1:ans multiplikationstabell. Efter 2:ans multiplikationstabell brukar man i regel gå vidare med 5:ans eller 10:ans tabell. Om du övar 2:ans multiplikationstabell ökar produkten gradvis med 2: 2, 4, 6, 8, 10 etc. Tricket här är att utelämna en siffra varje gång. Detta kan fungera som minnesregel eller för att snabbt se om man har gjort rätt.

Multiplikationstabellerna lägger grunden för mer avancerade uträkningar och ens allmänna matematiska förståelse senare i livet. Övningarna passar bra tillsammans med matematikundervisningen i grundskolan. Dessa kostnadsfria arbetsbladen för 1:ans multiplikationstabell kan skrivas ut eller laddas ner (i PDF-format) och är utformade för grundskoleelever. Du kan även skapa egna arbetsblad med hjälp av arbetsbladsgeneratorn. Dessa matematiska arbetsblad genereras slumpmässigt och kan därför erbjuda en oändlig mängd övningar både i hemmet och i skolan.

Reklam:
pin it