Arbetsbladen för 3:ans tabell


Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Gratis arbetsblad för 3:ans multiplikationstabell

Sidan innehåller användbara och gratis arbetsblad för 3:ans multiplikationstabell som du kan ladda ner eller skriva ut. Arbetsbladen har skapats av lärare och är utformade för grundskoleelever. De utskrivningsbara arbetsbladen i PDF har utformats för elever i 2:a och 3:e årskurs. De inkluderar tre olika övningar eller 60 blandade frågor så att eleven snabbt och enkelt kan repetera frågorna.

Elever börjar oftast med att öva på 3:ans tabell efter att de bemästrat 1:ans, 2:ans, 5:ans och 10:ans tabeller. Detta innebär att du redan känner till en del av 3:ans tabell. Till exempel 1 x 3 = 3, 2 x 3 = 6, 5 x 3 = 15 och 10 x 3 = 30. Med andra ord har du redan klarat av halva 3:ans tabell. Med 3:ans multiplikationstabell tar du 3 steg i taget: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 etc.

Multiplikationstabellerna lägger grunden för mer avancerade uträkningar och ens allmänna matematiska förståelse senare i livet. Övningarna passar bra tillsammans med matematikundervisningen i grundskolan. Dessa kostnadsfria arbetsbladen för 1:ans multiplikationstabell kan skrivas ut eller laddas ner (i PDF-format) och är utformade för grundskoleelever. Du kan även skapa egna arbetsblad med hjälp av arbetsbladsgeneratorn. Dessa matematiska arbetsblad genereras slumpmässigt och kan därför erbjuda en oändlig mängd övningar både i hemmet och i skolan.

Reklam:
pin it