Arbetsbladen för 5:ans tabell


Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Gratis arbetsblad för 5:ans multiplikationstabell

Klicka på ett arbetsblad för att visa eller skriva ut det. 5:ans multiplikationstabell erbjuder olika övningar. Du kan till exempel leta efter och färglägga block med siffror från 5:ans multiplikationstabell. Eller så ritar du linjer från frågor till de rätta svaren. Övningarna i arbetsbladen kommer förbereda dig för framtida matematiska problem.

Elever lär sig ofta 5:ans multiplikationstabell på samma sätt som 4:ans tabell. Den brukar komma efter 1:ans, 2:ans och 10:ans tabell. 5:ans tabell är enkel att lära sig eftersom man bara lägger till 5 för varje steg. Svaret slutar alltid på 5 eller 0. När du arbetar med denna tabell tar du 5 steg i taget. Det kommer att se ut på följande vi: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 etc. På så sätt kan du enkelt komma ihåg svaren och du kan enkelt dubbelkolla dina svar.

Multiplikationstabellerna lägger grunden för mer avancerade uträkningar och ens allmänna matematiska förståelse senare i livet. Övningarna passar bra tillsammans med matematikundervisningen i grundskolan. Dessa kostnadsfria arbetsbladen för 1:ans multiplikationstabell kan skrivas ut eller laddas ner (i PDF-format) och är utformade för grundskoleelever. Du kan även skapa egna arbetsblad med hjälp av arbetsbladsgeneratorn. Dessa matematiska arbetsblad genereras slumpmässigt och kan därför erbjuda en oändlig mängd övningar både i hemmet och i skolan.

Reklam:
pin it