Arbetsbladen för 8:ans tabell


Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Se kalkylblad

Gratis arbetsblad för 8:ans multiplikationstabell

Vill du öva på 8:ans multiplikationstabell? Denna sida innehåller flera arbetsblad för 8:ans multiplikationstabell som du kan skriva ut gratis. Klicka på arbetsbladen för att visa dem i detalj och skriv ut de som du vill använda. Arbetsbladen erbjuder flera olika sätt att lära sig tabeller på.

Även 8:ans multiplikationstabell kan du lära dig med hjälp av de tabeller som du redan lärt dig. Detta är en av de sista tabellerna som du kommer att lära dig. Det innebär att du bara har ett par steg kvar som du måste lära dig. Ett av de svåraste talen i 8:ans multiplikationstabell är 8 x 7 = 56 så vi föreslår att du börjar med att memorera det! När du lär dig tabellerna är det viktigt att du minns hela talet och inte bara summan. Om du övar på tabeller högt ska du alltid säga '1 x 8 = 8', '2 x 8 = 16' etc. och inte bara 8, 16, 24. Om du uttalar tabellerna högt kommer du minnas dem snabbare. Då kan du även byta ut och ändra talen vilket hjälper dig att minnas andra multiplikationstabeller.

Multiplikationstabellerna lägger grunden för mer avancerade uträkningar och ens allmänna matematiska förståelse senare i livet. Övningarna passar bra tillsammans med matematikundervisningen i grundskolan. Dessa kostnadsfria arbetsbladen för 1:ans multiplikationstabell kan skrivas ut eller laddas ner (i PDF-format) och är utformade för grundskoleelever. Du kan även skapa egna arbetsblad med hjälp av arbetsbladsgeneratorn. Dessa matematiska arbetsblad genereras slumpmässigt och kan därför erbjuda en oändlig mängd övningar både i hemmet och i skolan.

Reklam:
pin it